Tandlossning Laholm

Tandlossning Laholm erbjuds på Laholms Tandvårdsklinik och drabbar oftast äldre personer. Men om man går på regelbundna kontroller hos tandläkaren kan vi upptäcka det i god tid. Då behöver inte parodontit som tandlossning egenligen heter innebära att man förlorar tänder.

  • Tandlossning Laholm behandlas för behöver upptäckas i ett tidigt stadium
  • Ni hittar oss i centrala Laholm på Trädgårdsgatan 11B
  • Ring och boka en tid på 0430- 711 04 eller boka tid online.

Tandlossning Laholm drabbas av är oftast äldre personer

Tandlossning Laholm

Tandlossning Laholm erbjuds behandling för på Laholms Tandvårdsklinik är en sjukdom med ett långsamt förlopp.
Det börjar med att bakterier samlas i tandköttskanten så att den blir inflammerad. Det leder till att fickan mellan tanden och tandköttet blir djupare. Då går det inte längre att komma åt bakterierna med tandborsten.
 
Inflammationen kan sedan sprida sig till hinnan runt tandroten och käkbenet. Det gör att tandens fäste förstörs och tanden till sist lossnar. Det kallas av tandläkare för parodontit och betyder inflammation i tandens fäste.
 
Tandlossning Laholm kan få hjälp med på vår praktik är vanligt bland äldre. Nästan varannan person över 50 år har sjukdomen i någon form. Framför allt beror det på att man inte rengjort tänderna ordentligt under lång tid.
Risken att få parodontit är mycket större om man röker.
 

Symtom för tandlossning Laholm har många personer som lider av

Ett tidigt tecken på att man fått en inflammation i tandköttet är att det blöder när man borstar tänderna.
 
Inflammationen gör inte ont och förloppet är långsamt så det kan vara svårt att själv upptäcka att man lider av tandlossning. Därför är det viktigt att gå regelbundet till en tandläkare Laholm erbjuder. Du kan boka en tid hos oss här på Laholms Tandvårdsklinik.
 
Om sjukdomen gått långt kan man känna att en eller flera tänder är lösa. Då är det stor chans att man lider av början till tandlossning. Framför allt om man är äldre.
 

Behandling av tandlossning Laholm erbjuds på Laholms Tandvårdsklinik

För att undvika tandlossning eller parodontit. Då ska man vara noga med att att borsta tänderna och använda tandtråd eller tandsticka för att rengöra mellan tänderna.
 
Har man fått bakteriebeläggningar i tandköttsfickorna. Då måste de tas bort av en tandläkare.
 
Om tänderna inte går att rädda kan man få en tandbrygga eller tandprotes.
 

När ska man söka vård för tandlossning?

Går man regelbundet till tandvården upptäcks parodontit oftast redan i ett tidigt skede.
 
Om tandköttet blöder ofta eller mycket när man borstar tänderna. Eller om en eller flera tänder är lösa. Då ska man ta kontakt med en tandläkare.
 

Sjukdom kan orsaka tandlossning

Tandlossning Laholm har många äldre som behandlas på vår praktik. Det är en infektionssjukdom som leder till att tändernas fäste i käken långsamt förstörs. Om sjukdomen inte behandlas leder den på sikt till att tänder lossnar.
 
Men eftersom tandlossning i de flesta fall upptäcks och behandlas i tid. Med andra ord innan tanden lossnat.
 

Tandlossning börjar i tandköttet

En tands fäste består av tandköttet, tandroten, rothinnan och käkbenet. Tandköttet är vanligtvis blekrosa och ligger tätt mot tanden.
Mellan tandköttskanten och tanden finns en ficka som är en till tre millimeter djup. Tanden sitter fast i käkbenet med hjälp av rothinnan, som förbinder roten med käkbenet.
 
Om man rengör tänderna fel eller för sällan kan bakterier samlas vid tandköttskanten. Då uppstår en inflammation som leder till att fickan mellan tand och tandkött fördjupas. De bakterier som samlas i den fördjupade fickan kommer man inte åt med tandborsten, utan de kan öka i mängd.
 

När inflammationen sprider sig

Om inflammationen inte upptäcks och behandlas i ett tidigt skede. Då finns det risk för att den sprider sig och angriper rothinnan och käkbenet. Det är då tillståndet kallas för tandlossning eller av tandläkare parodontit.
 
Fickan i tandköttet blir allt djupare och bakterierna tränger längre ner. Det leder till att mer och mer av tandens fäste förstörs. Detta tar lång tid, oftast mellan tio och tjugo år. Men kan så småningom leda till att tandens hela fäste förstörs så att tanden lossnar och faller ut eller måste tas bort.
 

Vad beror tandlossning på?

Bakterier orsakar en beläggning. Parodontit eller tandlossning Laholm oftast kallar det. Den orsakas av bakterier som finns i munhålan hos de flesta människor utan att orsaka sjukdom. Det är till och med så att deras närvaro motverkar att andra infektioner uppstår i munnen.

 
Men om bakterierna inte borstas bort från själva ytan på tanden vid kanten av tandköttet. Då uppstår så småningom en beläggning som kallas plack.
 
Om placken inte tas bort rubbas till slut balansen mellan bakterierna på tandytan. Då kommer de bakterier som kan orsaka parodontit växa i antal. Boka regelbundet tid för en tandrengöring Laholm erbjuds på vår praktik.
 

Nästan varannan vuxen får parodontit

Parodontit är en folksjukdom som förekommer i någon form hos närmare hälften av den vuxna befolkningen. Ibland angriper sjukdomen bara några tänder, och ibland nästan alla.
 
Vanligtvis är sjukdomsförloppet mycket långsamt. Därför brukar parodontit kunna upptäckas och förhindras om man går regelbundet till tandvården. I sällsynta fall kan sjukdomsförloppet vara ganska snabbt.
 
Även om det kan finnas en liten ärftlig risk att utveckla tandlossning Laholm behandlas för på vår praktik. Den främsta orsaken tandlossning är att tänderna inte rengjorts ordentligt under många år.
 

Rökning och stress ökar risken för tandlossning Laholm drabbas av

Om man röker är risken att få parodontit upp till tjugo gånger högre än om man inte gör det. Rökning gör både att sjukdomen utvecklas snabbare och att den läker sämre. Det beror troligen på att rökning försämrar immunförsvaret.
 
Även stress och sjukdomar som påverkar immunförsvaret. Diabetes ökar risken för att få parodontit eller tandlossning Laholm oftast kallar det.

Tandlossning

Boka en tid på Laholms Tandvårdsklinik för en kontroll och få reda på om du lider av tandlossning.

Hur kan man skydda sig från tandlossning Laholm behöver behandlas för?

Man kan på egen hand hjälpa till att förhindra tandlossning. Regelbundna tandvårdsbesök och noggrann rengöring är de bästa sätten att förebygga tandlossning. Eftersom parodontit framför allt uppstår i utrymmet mellan tänderna. Då ska man förutom att borsta tänderna även använda tandtråd, tandsticka eller mellanrumsborste. Parodontit har ofta ett så långsamt och smärtfritt sjukdomsförlopp. Det gör att man inte själv upptäcker sjukdomen förrän en eller flera tänder börjar kännas lösa. Därför är det viktigt att regelbundet bli undersökt av en tandläkare.

 
Tandvårdspersonal kan ge råd och föreslå lämpliga hjälpmedel. Men för att det ska ge resultat är det viktigt att man själv gör rent sina tänder varje dag. Det kan aldrig ersättas med till exempel antibakteriella munvatten.
 
Om man röker och har fått parodontit. Förutom tandrengöring är att sluta röka det bästa man kan göra för att stoppa sjukdomsutvecklingen. Och för att behandlingen ska ha effekt.
 

Symtom på tandlossning Laholm har många som lider av

Ett tidigt tecken är att tandköttet blöder när man borstar tänderna. Men röker man får man oftast inte det symtomet eftersom blodkärlen dras ihop av rökning. Om sjukdomen gått långt kan man känna att en eller flera tänder är lösa.
 

När ska man söka vård för parodontit eller tandlossning

Om tandköttet blöder ofta eller mycket när man borstar tänderna. Eller om en eller flera tänder är lösa. Då ska man ta kontakt med en tandläkare och boka en tandläkarundersökning Laholm erbjuds på Laholms Tandvårdsklinik.
 

Tandköttsfickornas djup mäts

Vid en vanlig undersökning mäter tandläkaren fickorna i tandköttet för att se hur djupa de är. Tandläkaren testar även om de lätt börjar blöda. En frisk tandköttsficka brukar inte vara djupare än tre till fyra millimeter och ska inte blöda.
 
Med hjälp av röntgenbilder kan tandläkaren också se hur tandens benfäste och käkbenet runt tanden ser ut.
 

Behandling av tandlossning Laholm kan få vid ett tidigt stadium

Trots att parodontit är en infektionssjukdom kan den inte behandlas med antibiotika. Ju tidigare tandlossning upptäcks, desto enklare blir behandlingen. Man kan få behandling mot parodontit även när sjukdomen pågått länge. Men då kan behandlingen bli omfattande och kostsam och kräva specialistvård.
 
Behandlingen går ut på att avlägsna de bakteriebeläggningar som finns. Och att få bort de fördjupade tandköttsfickorna för att förebygga en ny infektion.
 
Den del av tandfästet som redan har förstörts av sjukdomen. Den kan oftast inte återskapas, men behandlingen kan förhindra att mer av tandfästet förstörs.
 

Bakterier tas bort med speciella instrument

Bakterier som finns långt ner i tandköttsfickorna kan man inte avlägsna själv. Det måste göras av en tandläkare som använder speciella instrument. Speciella verktyg för att ta bort bakterier på tandrotens yta och i tandköttsfickan.
 
Behandling av tandlossning Laholm erbjuds är tidskrävande, och ofta får man gå flera gånger för att göra rent alla tänder.
 
Om behandlingen går bra försvinner inflammationen i tandköttet och de fördjupade tandköttsfickorna läker. Eftersom delar av tandens fäste förstörts av sjukdomen blir rötterna närmast tandkronan ofta blottlagda. Tänderna kan då se längre ut än förut.
 

Viktigt med eftervård av tandlossning Laholm drabbas av

Efter behandlingen är det viktigt att gå på eftervård två till fyra gånger om året. Det minskar risken för nya infektioner. Tandläkaren kontrollerar att man håller tänderna rena och skrapar bort bakterier om det behövs.
 

Komplikationer och följdsjukdomar pga tandlossning

Om man har en allvarlig form av parodontit kan man behöva remiss till en parodontolog. Det vill säga en specialist på tandlossningssjukdomar. De kan ibland behöva göra en operation för att ta bort bakterier och fördjupade tandköttsfickor.
Operationens görs under lokalbedövning och man brukar inte behöva bli sjukskriven efteråt.
 
Det finns också kirurgiska behandlingsformer. De gör det möjligt att, i vissa fall, återskapa en del av det tandfäste som förlorats.
 

Om tänder måste tas bort på grund av tandlossning

Ibland har tandlossning Laholm har äldre som lider av utvecklats så långt att flera tänder inte kan räddas. De måste i dessa fall tas bort. Det kan påverka tuggfunktionen, talet och utseendet.
 
Då kan man bli tvungen att sätta in någon form av tandbrygga eller tandprotes för att ersätta de förlorade tänderna. En brygga kan också bidra till att stabilisera andra tänder som påverkats av sjukdomen.

Tandlossning

Boka en tid på Laholms Tandvårdsklinik för en kontroll och få reda på om du lider av tandlossning.

Råd & Tips för friska tänder

Sköt om dina tänder och din mun så mår du bra och förebygger framtida problem. Vi prioriterar förebyggande tandvård. Här får du fakta och skötselråd för en fräsch mun med friska och starka tänder.

Har du frågor och funderingar som handlar om tänder och munhälsa? Här har vi samlat information om sådant som vi får mycket frågor om. Fakta och tips som hjälper dig att hålla dina tänder och mun rena och fina.

Sköt om dig och din mun så mår du bra och förebygger framtida problem. Fluor – vila – vatten är nyckelord för god tandhälsa. Ta dem med dig för att förebygga problem och hålla dina tänder hela och fina.

Några enkla råd på vägen

  • Borsta tänderna med fluortandkräm två gånger per dag
  • Låt tänderna vila mellan måltiderna
  • Drick vatten när du är törstig
  • Besök oss på Laholms Tandvårdsklinik regelbundet

Har du frågor eller funderingar du inte hittar svaren på här, fråga din tandläkare vid nästa besök.

Prata med den tandläkare Laholm känner väl från sina år på Folktandvården Laholm

Akut tandvård erbjuds samma dag alla vardagar

Telefonnummer: 0430-711 04

Trädgårdsgatan 11B, 31230, Laholm

info.laholmstandvardsklinik@ptj.se

Lista dig online här nedan hos Laholms Tandvårdsklinik

Om du listar dig hos Laholms Tandvårdsklinik online. Då får du en kostnadsfri tandläkarundersökning i samband med en professionell tandrengöring.

Vad du behöver veta inför en kontroll om du lider av tandlossning

Tandlossning Laholm erbjuds behandling för på vår praktik drabbar oftast äldre. Men det kan uppstå redan när du är runt 50 år. Boka en tif för att kontrollera om du lider av tandlossning. Välkommen till Laholms Tandvårdsklinik. Den omtänksamma praktiken.

N

En lista på mediciner som du tar

Det är bra men inte nödvändigt att ha med sig en lista på de mediciner som du tar. Framför allt om det är ditt första besök på Laholms Tandvårdsklinik.

N

Rekvirera din tandvårdshistoria från din föregående tandläkare

Det är bra om du i förväg har rekvirerat din tandvårdsinformation inför ditt första besök på Laholms Tandvårdsklinik. Om du inte har gjort det så gör vi på praktiken det gärna åt dig.

N

Tandläkarskräck

Om du lider av tandläkarskräck är det bra att praktiken vet det i förväg inför ditt första besök på Laholms Tandvårdsklinik. Då kan vi avsätta lite extra tid i vårt schema. Ulf Olson vår tandläkare Laholm känner väl har som specialitet tandimplantat och med hela personalen stor erfarenhet av patienter som lider av tandläkarskräck.

“När jag bestämde mig för att byta ut samtliga av mina tänder mot tandimplantat var valet av tandläkare viktigast. När jag började höra mig för inför ett så stort arbete nämndes Ulf Olson på Laholms Tandvårdsklinik. När jag förstod att han har tandimplantat som specialitet var valet enkelt. Idag har jag ett underbart leende tack vare det perfekta jobbet Ulf Olson utförde på Laholms Tandvårdsklinik. Som tack utvecklade jag denna hemsidan åt hans praktik.”

Karl Göransson

Patient

Tandlossning

Boka en tid på Laholms Tandvårdsklinik för en kontroll och få reda på om du lider av tandlossning.

Vår målsättning är att erbjuda en tandläkare Laholm uppskattar och som har som mål att öka tandhälsan i Laholm en patient i taget

Akut tandvård erbjuds samma dag alla vardagar

Telefonnummer: 0430-711 04

Trädgårdsgatan 11B, 31230, Laholm

info.laholmstandvardsklinik@ptj.se

Share This

Dela det här!

Dela det här med dina vänner!